Д-Р СРЕБРИН ПОПОВ – СПЕЦИАЛИСТ УРОЛОГ В БУРГАС

Д-р Сребрин Попов е завършил във Висш Медицински Институт гр. Варна през 1983 година. Придобива специалност по урология през 1990 година в Българска Медицинска Академия гр.София. Специализирал е диагностика и лечение на урологичните заболявания и тясна специализация в трансуретралната хирургия на уретрата и пикочния мехур.

Днес Д-р Попов работи в урологично отделение в МБАЛ Бургас с повече от 27 години стаж по специалността. Прочетете подробна автобиография.